Wrocław

DOBRZYKOWICE II – FLIP NA GRUNCIE

Planowany zysk:339 730 zł
Planowany zysk w skali roku:16%
Planowany czas inwestycji:6 miesięcy
Min. kwota inwestycji:50 000 zł
100%
Zebrano 4 243 500 zł
Kwota docelowa 4 243 500 zł

Inwestycja zakończona

Możesz stać się naszym Inwestorem przy innych inwestycjach. Zobacz aktualne oferty.

Zainwestuj w inne
Lokalizacja
Dobrzykowice położone w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, tuż przy wschodniej granicy Wrocławia.
Planowana zabudowa
44 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki
7480
Unikalność
ODLEGŁOŚĆ OD WSCHODNIEJ OBWODNICY WROCŁAWIA – 3 KM | ODLEGŁOŚĆ OD RYNKU WROCŁAWIA – 15,5 KM
Łączna powierzchnia inwestycji
5376 PUM
Standard

PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kupno gruntu budowlanego celem podniesienia wartości poprzez wybudowanie 44 domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej. Główne założenie to odsprzedaż gotowego produktu w jak najszybszym czasie.
_______________________________________________________________________________________________
STRUKTURA SPÓŁKI
Zakładana Spółka celowa–podmiot w formie spółki komandytowej. Inwestor przystępuje
do Spółki nabywając udziały proporcjonalnie do zaangażowanego kapitału. Spółka realizuje koncepcję, projekt architektoniczny oraz dąży do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Zdaje raporty, przeprowadza całe przedsięwzięcie.
Podział zysków w systemie 50/50, gdzie 50% zysku otrzymują inwestorzy a drugie 50% zysku otrzymują wykonawcy Horyzont Inwestycji.
Zabezpieczenie w formie udziałów. Odpowiednie zapisy proinwestorskie. Brak możliwości podejmowania samodzielnej decyzji ze strony Zarządu.
_______________________________________________________________________________________________
STATUS GRUNTU
- Pełna własność
- Grunt rolny z uchwalonym MPZP
- Przeznaczenie działki: zabudowa jednorodzinna
_______________________________________________________________________________________________
PROCEDURY
- przedstawienie inwestorom biznes planu i parametrów technicznych projektu
- w przypadku zainteresowania wpłata 50.000zł zadatku celem rezerwacji miejsca i udziału w inwestycji-opłata zwrotna
- powołanie podmiotu, następnie przystąpienie do Spółki
- zwrot opłaty rezerwacyjnej 50.000 zł do inwestora
- dokapitalizowanie spółki
- kupno gruntu, rozpoczęcie prac projektowych
- raportowanie, sprawozdania z bieżących prac
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę
- sprzedaż nieruchomości
- podział zysków pomiędzy wspólnikami/ inwestorami

*Każde inwestowanie obarczone jest ryzykiem. Ryzyko to najczęściej ograniczone jest do braku osiągnięcia zamierzonego wyniku inwestycyjnego jednak mogą zajść nawet takie okoliczności, które doprowadzą do utraty jakiejś części zainwestowanych środków. Nam, jako Państwa partnerom inwestycyjnym zależy, aby inwestycja przyniosła zysk bowiem tylko w takiej sytuacji my również osiągamy dodatni wynik finansowy. Natomiast wiedzeni profesjonalizmem zmuszeni jesteśmy uprzedzić o tym, że nawet pomimo dołożenia wszelkich starań, w przypadku niekorzystnego zbiegu okoliczności, zamierzonego wyniku inwestycyjnego może nie udać się osiągnąć.

Przebieg inwestycji

27.08.2022
Zawiązanie spółki celowej

Skontaktuj się z nami

Interesują Cię inwestycje lub sprzedaż nieruchomości? Przedstaw nam swoje cele i oczekiwania. Zapytaj o szczegóły inwestycji. Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć z nami współpracę.